Yenilenebilir Enerji Sektöründe Akıllı Şebeke İstihdamı Projesinde Anket Uygulamaları Gerçekleştirildi

Yenilenebilir Enerji Sektöründe Akıllı Şebeke İstihdamı Projesinde Anket Uygulamaları Gerçekleştirildi

Anket uygulamaları kapsamında hem işverenlere yönelik hem de işsizlere yönelik 2 adet form oluşturuldu.

İşverenler için 113 kişi, işsizler için 433 kişi olmak üzere toplamda 546 kişi ankete katılım gösterdi.

Yenilenebilir enerji sektöründe akıllı şebekelerin yaygınlaştırılması ve istihdamın artırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, sektördeki geleceğin şekillendirilmesine dair önemli ipuçları elde edildi.

Anket, sektördeki çalışanların ve uzmanların görüşlerini içeriyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artmasıyla birlikte akıllı şebekelerin öneminin giderek arttığına işaret ediyor. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların büyük çoğunluğu, akıllı şebekelerin enerji verimliliği, güvenlik ve sürdürülebilirlik açılarından kritik bir rol oynadığını düşünüyor.

Proje koordinatörümüz Öğr. Gör. Doğan Burak Saydam, anket sonuçlarından sonra gerçekleştirilen çalıştayda anket hakkında şunları söyledi: “Araştırmamız, yenilenebilir enerji sektöründeki profesyonellerin ve uzmanların akıllı şebeke teknolojilerine olan ilgisinin arttığını ve bu alanda daha fazla uzmanlık ve yetenek talep edildiğini gösteriyor. Bu, sektörün hızla değişen dinamiklerine ayak uydurmak ve sürdürülebilir bir enerji geleceği için önemli bir adımdır.”

Anket sonuçları, yenilenebilir enerji sektöründe akıllı şebeke teknolojilerine yönelik eğitim ve yetenek geliştirme programlarının önemini vurguluyor. Bu bağlamda, sektördeki çalışanların ve uzmanların beceri ve bilgi düzeylerini güçlendirmeye yönelik yeni eğitim programları ve sertifikasyonların geliştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Yenilenebilir enerji sektöründe akıllı şebeke istihdamı projesi, sektörün geleceğini şekillendirmek ve sürdürülebilir enerji dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Anket sonuçları, bu yönde atılacak adımların planlanması ve uygulanması için değerli bir rehber niteliği taşıyor.

Aşağıda uygulanan anketlere ilişkin sorulara ulaşabilirsiniz.

Yenilenebilir Enerji Sektöründe Akıllı Şebeke İstihdamına Yönelik Anket Soruları (İşsizlere yönelik)

Yenilenebilir Enerji Sektöründe Akıllı Şebeke İstihdamına Yönelik Anket Soruları (İşverene yönelik)