Mesleki Eğitimler

Mesleki Eğitimler

Mesleki Eğitimler

Mesleki eğitim ana konu başlıkları yanda sıralanmıştır. Eğitim konuları başta olmak üzere proje hakkında bilgi almak için bize ulaşın.

Akıllı Şebekeye Giriş

 • Enerji Teknolojisi Perspektifleri
 • Akıllı Şebekeler: Genel Bakış
 • Akıllı Şebekeler Nedir?
 • Neden onlara ihtiyacımız var?
 • Bölgeniz için faydaları nelerdir?
 • Ne zaman uygulanacaklar?
 • Akıllı Şebekeler Dağıtım Ağlarında
 • Enerji (ve elektrik) sistemi etkenleri
 • Çevre
 • Yenilik ve rekabet gücü
 • Düşük fiyatlar ve verimlilik
 • Birincil enerji kaynakları
 • Güvenilirlik ve kalite
 • Kapasite
 • Elektrik Ağları
 • Enerji verimliliği
 • Merkezi yakıt üretimi, güç ve depolama
 • Yenilenebilir enerji kaynakları

Elektrik Şebekesi Modernizasyonu (Akıllı Şebeke)

 • Modern hizmet elektriği dağıtım sistemleri
 • Bilgisayar tabanlı uzaktan kontrol ve otomasyon
 • İki yönlü iletişim teknolojisi
 • Bilgisayar işleme
 • Elektrik şebekeleri
 • Elektrik santralleri
 • Rüzgar çiftlikleri
 • Dağıtım şirketlerinin elektrik dağıtımında kullandığı cihazlar
 • Otomatik ve bilgisayar destekli

Akıllı Şebeke Teknolojisi Bileşenleri

“Riding an ebike has improved my health and happiness. I get a good workout without straining myself too much, and I feel more confident and capable on the road.”

Akıllı şebekelerin yenilenebilir enerjiye entegrasyonu

 • Rüzgâr türbinleri
 • Şebeke dostu yenilenebilir enerji üretimi
 • Geleneksel üretimde geliştirilmiş esneklik
 • İletim genişletme geliştirmeleri
 • Gelecek vaat eden büyük kapasiteli elektrik enerjisi depolama teknolojileri
 • Yenilenebilir enerji entegrasyonunda elektrik enerjisi depolamanın rolleri
 • Büyük kapasiteli elektrik enerjisi depolama, yenilenebilir enerji entegrasyonu için standartlar
 • Rüzgar ve güneş enerjisinin enerji talebi üzerindeki etkileri
 • Santral esnekliği
 • Tahmin ve talep yanıtı
 • Rüzgar ve güneş enerjisi değişkenlikleri
 • Değişken yenilenebilir enerjinin şebekeye getirdiği zorluklar
 • Fosil yakıtlı jeneratörlerin etkisi
 • Yenilenebilir enerjiyi entegre etme analizine yaklaşım
 • Dağıtılmış ve yenilenebilir enerji üretiminin entegrasyonu
 • Güç kalitesi etkileri
 • Elektrik iletim ve dağıtım sistemleri
 • Fotovoltaik optimizasyon ve hassasiyet analizi
 • Rüzgâr optimizasyonu ve hassasiyet analizi

Uygulama, Standartlar ve Birlikte Çalışabilirlik

 • Genelleme
 • Geçiş
 • Dağıtım otomasyonu
 • Trafo merkezi otomasyonu
 • Müşteri
 • Üretim, iletim, dağıtım otomasyonu, trafo merkezi otomasyonu ve müşteri arasındaki bağlantı
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) ve Akıllı Şebeke
 • Otomatik Talep-Yanıt (ADR)
 • Akıllı Şebeke Siber Güvenliği
 • Mikro şebekeler
 • Geniş Alan durum farkındalığı (WASA)
 • Kablosuz ve Kablolu İletişim
 • Şebekenin Dijital Algılanması ve Kontrolü
 • Gelişmiş Teknolojiler ve bunların entegrasyonu
 • İleri teknolojiler için bir iş gerekçesi oluşturmak,
 • Dağıtım Otomasyonu için gelişmiş teknolojiler
 • Hizmetin benimsenme zaman döngüleri
 • Izgara mimarileri,
 • Simülasyon ve doğrulama

Akıllı şebekelerde ve tüketici arayüzlerinde bulut bilgi işlem ve mobil uygulamalar

 • Ana Alan Ağları (HAN)
 • Gelişmiş Ölçüm Altyapısı,
 • Talep Yanıtı
 • Talep yönetimi
 • Düzenleme ve fiyatlandırma
 • Görselleştirme
 • Şebekeye Elektrikli Araç Entegrasyonu
 • Pil ve Depolama Entegrasyonu ve Toplama

Akıllı Şebeke Dağıtımı

 • Akıllı Şebeke Enerji Katmanı Kullanım Örneği
 • Gelişmiş Dağıtım Otomasyonu WAMS (Geniş Alan Ölçüm Sistemi)
 • Sorunlar: Yasal Sözleşmeler, Yasal Düzenlemeler, Kısıtlamalar ve diğerleri
 • DER kontrolü (Dağıtılmış Enerji Kaynakları)
 • Kişiler, Sistemler, Uygulamalar, Veritabanları, Güç Sistemi ve Diğer Paydaşlar
 • Büyük ölçekli uygulama için DR kontrolü (Talep Yanıtı)
 • DS denetimi (Dağıtım Sistemi)
 • DER, DR/Mikro şebeke kontrolü
 • PV Üretimi (Foto Voltaik)
 • Kontrol ve Bağlantı Katmanı Kullanım Örnekleri
 • Hizmet Katmanı Kullanım Örnekleri
 • Tüketici cihazları için Home-DR uygulamaları (Demand Response)
 • Evde Enerji Yönetimi (HEM)
 • Alt ölçüm
 • Akıllı Şebeke/Ölçüm Hizmet Katmanı
 • MM mimarisinin Akıllı Şebekelere uygulanabilirliği

Akıllı Şebeke Çalışması

 • Akıllı Şebeke İletişimi ve Verileri
 • Akıllı Şebekenin Müşteri Tarafı
 • Akıllı Şebekenin Yardımcı Tarafı
 • Akıllı Şebekeyi Kontrol Etme, Çalıştırma ve İzleme
 • Akıllı Şebeke Bakım İhtiyaçları