Proje Başlangıç Toplantısı

Proje Başlangıç Toplantısı

Proje başlangıç toplantısı 2 gün olacak şekilde 9-10 kasım tarihlerinde

gerçekleştirilmiştir. Toplantının 1. gününde, proje açılışı gerçekleştirilmiş, proje ekibi tarafından Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı (Fow) özellikleri ve projenin kısa bir tanıtımı yapılmıştır. Ayrıca, proje amaçları, önemi, faaliyetleri ve beklenen sonuçları detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

Toplantının 2. günü proje ekibi ile tekrar bir araya gelinmiş ve proje faaliyet planı, bütçesi, idari konular ve projenin yürütülmesi için ana davranış kuralları detaylı bir şekilde görüşülmüştür. Tüm toplantılarda, projenin genel amaçları çerçevesinde amaçların gerçekleşmesi, amaç faaliyet, çıktı ve maliyet analizleri yapılmıştır.

Toplantıya toplam 10 kişi katılmıştır. Proje ortağı olan Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası ve proje yürütücü Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nden davetliler toplantıya katılım göstermiştir.

Proje başlangıç toplantımızın haberi ulusal basında da yerini almıştır.

https://www.sabirgazetesi.com/osmaniyede-oku-ve-toedas-isbirligiyle-yurutulecek-projenin-ilk-toplantisi-yapildi