BEYİN FIRTINASI TOPLANTISI

BEYİN FIRTINASI TOPLANTISI

Toplantı 28 Aralık tarihinde Osmaniye’de kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, proje paydaşlarından temsilciler, eğitimci ve iş adamlarının katılımıyla başlamıştır.

Beyin Fırtınası toplantısı projenin tanıtımının yapılması, işsiz adayların yaşadıkları zorlukları ve gelişme ihtiyaçlarını dile getirmesi ve potansiyel işverenlerin beklentilerinin dile getirilmesi şeklinde organize edilmiştir.

Toplantı bir gün boyunca üniversiteler, yenilenebilir enerji santralleri yetkilileri, elektrik dağıtıcıları, kamu otoriteleri, odalar ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının çeşitli organizasyonlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantı açılışında projenin amaçları, önemi, faaliyetleri ve beklenen sonuçlar özellikle yenilenebilir enerji santrali tasarım ve kurulu yapan, elektrik dağıtıcıları, kamu otoriteleri, odalar ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ile derinlemesine anlatılmış ve projenin mevcut durumu değerlendirilmiştir. Özellikle proje konusunda faaliyet gösteren ve enerji sektöründe otorite olarak kabul edilen firma yetkililerinden öneri ve görüşler alınmıştır.

Toplantıya Osmaniye Belediyesi, Osmaniye Ticaret Odası (OTSO), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ), Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Milli Eğitim Müdürlüğü, Zorlu Enerji, Göktekin Enerji, İşkur (İş ve İşçi Bulma Kurumu), Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü, ARER enerji, HAİER mühendislik gibi kamu ve özel sektör kuruluşlarından birçok temsilci katılım sağlamıştır. Beyin Fırtınası toplantısı proje koordinatörü Doğan Burak Saydam’ın proje hakkındaki sunusu ile başlamış ardından Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi hocalarından olan Prof. Dr. Ertaç HÜRDOĞAN başkanlığında toplantıya katılım gösteren katılımcıların fikirleri paylaşılmıştır. Ortaya koyulan fikirler aynı zamanda ilerleyen süreçlerde kullanılmak üzere not edilmiştir.

Özellikle yenilenebilir enerji ve akıllı şebeke teknolojileri noktasında faaliyet gösteren firmaların personel seçimi konusunda önerilerde bulunması ve proje olası destekleri hakkında bilgi alınmıştır. Sunulan fikirler üzerinde tartışmakla birlikte, hedef grupların yeterlilik ve becerilerini etkili bir şekilde geliştirmeye ve onlara iş bulmalarına nasıl yardımcı olunabileceği konusunda fikirleri sıralanmıştır. Etkinlik sırasında açığa çıkan fikirler, öneriler ve destekleri içeren konu başlıkları ışığında anket çalışmalarının hayata geçirilmesi planlanmıştır.

Beyin fırtınası toplantısı sırasında sunulan fikirler üzerinde tartışmamakla birlikte hedef grupların yeterlilik ve becerilerini etkili bir şekilde geliştirmeye ve hedef grubun iş bulmalarına nasıl yardımcı olunabileceği konusunda fikirler ortaya konulmuştur. Beyin Fırtınası etkinliği katılımcılara verilen öğle yemeği ile son bulmuştur.

Etkinlik sırasında geliştirilen fikirler aynı zamanda anket hazırlığında da kullanılması planlanmaktadır. Toplantıya toplam 36 kişi katılmıştır. Proje ortağı olan Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası ve proje yürütücü Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nden davetliler toplantıya katılım göstermiştir.