Yenilenebilir Enerji ve İstihdamın Geleceğini Şekillendiren Çalıştay Gerçekleşti

Yenilenebilir Enerji ve İstihdamın Geleceğini Şekillendiren Çalıştay Gerçekleşti

Yenilenebilir enerji sektöründe akıllı şebekelerin geliştirilmesi ve istihdamı üzerine bir çalıştay, yenilikçi bir perspektifle 14-15 Mayıs tarihlerinde Osmaniye’de gerçekleşti. Enerji sektöründe önemli bir dönüşüm aracı olan akıllı şebekelerin gelişimine yönelik yapılan çalıştay, sektördeki ihtiyaçların ve potansiyellerin değerlendirilmesine odaklandı.

Ankete dayalı olarak gerçekleştirilen çalıştay, sektördeki yeniliklerin ve istihdam olanaklarının derinlemesine incelenmesine olanak tanıdı. Katılımcılar arasında enerji sektöründen uzmanlar, akademisyenler, DOĞAKA, OSB, OTSO, İŞKUR, Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Osmaniye Belediyesi’nden davetliler yer aldı.

Çalıştayın en dikkat çeken bölümlerinden biri, yenilenebilir enerji sektöründe akıllı şebekelerin istihdamıyla ilgili gerçekleştirilen anket sonuçlarının tartışılmasıydı. Ankette, sektör çalışanlarının ve uzmanların görüşleri toplandı ve bu sonuçlar çalıştayın merkezinde ele alındı.

Anket sonuçlarına göre, sektördeki uzmanlar ve çalışanlar, akıllı şebekelerin istihdam potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Özellikle veri analizi, yapay zeka, enerji depolama sistemleri ve akıllı cihazlar gibi alanlarda uzmanlaşmış profesyonellere olan talebin arttığı vurgulandı.

Bununla birlikte, katılımcılar sektördeki yetenek açığının giderilmesi için daha fazla eğitim ve işbirliği programlarının önemine dikkat çekti. Özellikle üniversitelerle sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve meslek okullarının yenilenebilir enerji teknolojilerine odaklanması gerektiği vurgulandı.

Bu çalıştay, yenilenebilir enerji sektöründe akıllı şebekelerin istihdamı konusundaki farkındalığı artırmak ve sektördeki paydaşları bir araya getirerek işbirliği ve bilgi paylaşımını teşvik etmek için önemli bir adım olarak değerlendirildi. Gelecekteki çalışmaların bu yönde daha fazla ilerleme kaydetmesi bekleniyor.